การฉีดกำจัดปลวก มด และแมลง

ณ พื้นที่ส่วนกลาง และสำนักงาน

โดยบริษัท ซี ซี เอส จำกัด

Pest Contral

2066

กำหนดการบริการ

สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
ธันวาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง

2567

กำหนดการบริการ

มกราคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
กุมภาพันธ์ 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
มีนาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
กรกฎาคม 2567
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • บริการห้องสำนักงานฟรี 15 ห้อง
ติดต่อขอรับบริการ
 • โทร.02-361-5666 ติดต่อคุณกิตติยา

Pest Contral

บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

ห้องน้ำส่วนกลางทุกชั้น

ห้องงานระบบ

ห้องสำนักงาน

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.