สำนักงานให้เช่า

พื้นที่ 219.97 ตร.ม. ชั้น 17

ติดต่อ คุณอภิรดี

โทร : 096-282-9993
Email : dee.kolobthailand@gmail.com

 

  ติดต่อ อภิรดี        Contact : Apiradee

 096-282-9993  email: dee.kolobthailand@gmail.com

สำนักงานให้เช่า Office for rent

ที่ตั้ง:             589/94 เซ็นทรัลซิตี้ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 17

Location:      589/94 Central City Office Tower 17th Fl.

เนื้อที่:           219.97 ตรม.

Total area:       219.97 square metre       

ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์บางส่วน   Partly furnished

ระบบแอร์ / ระบบไฟฟ้า / ระบบประปา  Air condition, electrical and water system

โทรศัพท์ 2 คู่สาย  Two land lines telephone

แบ่งเป็นห้องและส่วนต่างๆ ดังนี้   Divided into rooms and sections as follows:

ห้องโถง และReception         -Entrance hall and reception area

ห้อง Executive 3 ห้อง           -3 Executive rooms

ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง          -1 Big meeting room

ส่วนทำงานพนักงาน               – staff working area

ห้องทำงานเล็ก 2 ห้อง             – 2 small working room

ห้องกาแฟ / Pantry / AHU       – coffee room/ Pantry/ AHU

ค่าเช่า:            125,000.- บาท  ต่อเดือน  Rent per month: Bt.125,000.-

ระยะเวลาเช่า: ทำสัญญาครั้งละ 3 ปี  ค่ามัดจำ 2 เดือน จ่ายก่อนเข้าอยู่ ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน

Term of Rent Contract : 3 years with two month rent for security deposit. Rent to be paid prior to move in, pay by the 5th of each month.

 

 

ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ: Tenant is responsible for :

  • ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และกองทุนซ่อมแซม จ่ายนิติบุคคลอาคารชุดเซ็นทรัลซิตี้ออฟฟิศทาวเวอร์

Common area cost charged by the Tower1 office.

  • ค่าน้ำประปา / ค่าไฟฟ้า / ค่า internet / ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

Water, electricity, internet and other costs incurred by the Tenant.

  • ค่าล้างแอร์ และค่าล้าง condenser

Air condition, and condenser cleaning annually.