การบริจาคโลหิต 2567

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีนโยบายในการจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้มากที่สุด เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และในปีพทธศักราช 2567 ศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่านร่วมกันบริจาคโลหิตสำหรับผู้ป่วย

สภากาดไทย

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ต้องการ

ครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.00น.

ณ บริเวณโถงลิฟต์ชั้น หน้าธนาคารกรุงศรี ชั้น G

ครั้งที่ 2

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.

ณ บริเวณโถงลิฟต์ชั้น หน้าธนาคารกรุงศรี ชั้น G

ครั้งที่ 3

วันที่ 21 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.

ณ บริเวณโถงลิฟต์ชั้น หน้าธนาคารกรุงศรี ชั้น G

ครั้งที่ 4

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00-15.00น.

ณ บริเวณโถงลิฟต์ชั้น หน้าธนาคารกรุงศรี ชั้น G